REGELS nl versie


Misho - off grid eco parc catalan - offgrid ecoparc catalan - ecopark - off grid - country club catalan - laduf -  safadore - potager petite patate - nomoho - artina - modeisho - meontheweb - soleil - motorhome – camping car - tiny house - camper -  ecodorp – natuur – boomkwekerij - gezond leefmilieu -  betere toekomst – groententuin – moestuin - modern lifestyle - goedkope leefstijl - natuurvrienden - country club catalan - tina misho - zuid frankrijk -  mobiel wonen - alternatief wonen - habitat leger -  eco village – ecolieu - nature – plantation d’arbres - mode de vie moderne -  environnement sain – meilleur futur – potager - mode de vie pas cher - amis de la nature - sud de la france - vivre alternativement - martine van ishoven – tina misho - cochons vietnemiens - poules - brebis - parc écologique

LET OP :  De Country Club Catalan is een vereniging gevestigd in Frankrijk en valt onder de franse wetgeving.  Bij discussie is enkel de franstalige tekst rechtsgeldig.

KLIK HIER 

voor de franstalige versiePARC COUNTRY CLUB CATALAN

TE RESPEKTEREN REGELS

IN VERBAND MET URBANISME

 

Wij zijn een vereniging en we zijn gevestigd op landbouwgrond dus elk lid moet de bijbehorende regels volgen.


De tuinen zijn bedoeld voor de teelt van bomen, planten, groenten, kruiden, fruit en bloemen en voor het houden van kippen, konijnen of andere kleine dieren en zijn als zodanig een bron van inkomsten om het goede doel van de vereniging te helpen realiseren.


We zullen nooit vaste constructies bouwen of uitvoeren. De plaatsing van een serre moet voldoen aan gemeentelijke voorschriften.


De natuur wordt op het hele terrein gerespecteerd, ook in elke tuin. Uw tuin mag nooit als permanente bewoning worden gebruikt.


Elke MCPCCC en schenker van een groot bedrag (vanaf € 3.000) en die zich ertoe verbindt om voor een tuin te zorgen, krijgt een tuin toegewezen voor een periode afhankelijk van de grootte van de schenking. Om de hem toegewezen tuin te onderhouden, is hij gerechtigd zijn camper (geen caravan of tent) gedurende de benodigde tijd op het terrein te parkeren, altijd met inachtneming van de geldende voorschriften.  De franse wetgeving laat stationeren toe gedurende maximaal 90 dagen per jaar ( aaneengesloten of niet ).


Voor brandbeveiliging mogen de takken van bomen elkaar niet raken.


MCPCCC's kunnen hun tuin omheinen, maar niet met een gemetste muur en tot een maximale hoogte van 2m (aanvullende specificaties in het interne reglement).
2020 - 2021

voorstel van

INTERNE REGELS

te bespreken met de MCPCCC's 

ALLEEN VOOR CONSTRUCTIEVE LEDEN

DIE EEN BELANGRIJKE DONATIE AAN DE VERENIGING DOEN

EN DE ZORG VOOR EEN TUIN IN

DE SECTIE   PARK COUNTRY CLUB CATALAN

OP ZICH WILLEN NEMEN

(MCPCCC = membre constructif parc country club catalan )

 

Wij zijn een vereniging en we zijn gevestigd op landbouwgrond dus elk lid volgt de daar aan verbonden regels.

 

We zullen daarom nooit vaste constructies bouwen. De natuur wordt zowel in uw tuin als op het hele terrein gerespecteerd. Uw tuin mag nooit als permanente bewoning worden gebruikt.

 

Elke MCPCCC en schenker van een groot bedrag (vanaf € 3.000) en die zich ertoe verbindt een stuk grond te onderhouden, krijgt een tuin toegewezen voor een periode in overeenstemming met de grootte van de schenking. Om de hem toegwezen tuin te onderhouden, mag hij zijn camper (geen caravan of tent) gedurende die tijd op het terrein te parkeren, altijd met inachtneming van de geldende voorschriften.  De franse wetgeving laat stationeren toe gedurende maximaal 90 dagen per jaar ( aaneengesloten of niet ).

 

We zullen nooit winst maken die een van de leden zou kunnen verrijken. Al het donatiegeld gaat integraal naar de vereniging. Als er genoeg geld is, komt het bestuur bijeen om te beslissen in hoeverre het kan worden gebruikt voor het goede doel zoals bepaald in de statuten van de vereniging en in de eerste plaats om vakanties voor kansarme of gezinnen in nood te organiseren.

Voordat we geld kunnen gaan  "geven", moet het park natuurlijk eerst functioneel zijn. Wij zijn ons ervan bewust dat in ieder geval het eerste jaar alle inkomsten nodig zijn voor de aankoop van het terrein en de installaties. Om deze reden vragen we elk lid om in deze periode in de mate van het mogelijke een gebaar te maken en één week per jaar een gezin in hun tuin te ontvangen.

 

In het tweede jaar, als er geld voorhanden is,  koopt de vereniging  in het dorp een huisje voor haar leden ( = adres ). We gaan daar dan ook regelmatig vakanties aan  bieden aan een gezin in nood.

 

Het is de bedoeling, als de budgetten het toelaten, later extra grond aan te kopen om de projecten van Le Village Catalan uit te realiseren.

 

Geen enkele MCPCCC heeft op enig moment enig recht op de activa van de Vereniging, noch kan het enig deel van het eigendom of enige installatie claimen.

 

Bij de schenking door de MCPCCC wordt een overeenkomst getekend met een lid van het Bureau. Afgezien van dit interne reglement zullen uitzonderingen mogelijk zijn indien tenminste één lid van het Bureau daarmee instemt.

 

Elke MCPCCC heeft recht op de functie van adjunct-directeur van de vereniging en zal als dusdanig deel uitmaken van de raad van bestuur. Hij zal zijn verzoek schriftelijk indienen. De functie geeft hem volgens de statuten van de vereniging een stem in de algemene vergadering.

 

Muziek, geluid en gedrag:

Natuurlijk kan iedereen in zijn eigen tuin doen wat hij wil, maar alleen zolang hij anderen niet stoort met overmatig lawaai of ongepast gedrag. Dronkenschap en drugsgebruik worden nergens op de site getolereerd.

 

Iedereen die iets kapot maakt, repareert het of vergoedt de reparatiekosten, waarvan de hoogte wordt bepaald door het Bureau dat ook zal bepalen binnen welke termijn de reparatie moet worden uitgevoerd.

 

Bezoekers:

Per tuin is slechts één camper toegestaan. Het is bezoekers dus niet toegestaan ​​om een tweede ​​camper in de tuin te parkeren, tenzij hij zelf niet met de zijne ter plaatse is.

Wij zijn geen camping. Respecteer dit en nodig familie en vrienden niet uit om hun tenten in je tuin op te slaan.

Elke persoon (minimaal 16 jaar) die het terrein bezoekt, moet lid zijn. Er is onder meer het ‘supporters’-lid dat een dagelijkse of maandelijkse bijdrage voorziet (respectievelijk 2 € en 11 € in 2020 en 2021).

 

Inrichting van het park:

De vereniging zorgt voor de hoofdomheining van het terrein, toegangspoort en toegang tot aan de tuintjes.

 

Inrichting en onderhoud van de tuin, jacuzzi, omheining, planten, bloemen:

De tuinen zijn bedoeld voor het verbouwen van bomen, planten,groenten, kruiden, fruit en bloemen en voor het houden van kippen, konijnen of andere kleine dieren. 

Elke tuin zal in de eerste plaats deel uitmaken van een grote plantage van grote bomen  (stammen ± 10m van elkaar verwijderd = veel ruimte op de grond maar wel voldoende schaduw).  Op ongeveer 1/3 van elke tuin kiest de MCPCCC in overleg met de verantwoordelijke van de vereniging het gebruik voor groenten, bloemen, kruiden of dieren.  De MCPCCC  moet niet zelf voor het onderhoud zorgen. 

Iedereen heeft verder het recht om zijn tuin naar eigen smaak in te richten.


U kunt uw tuin omheinen maar niets gemetst en tot een maximale hoogte van 2m (zie ook: dieren).


Het is toegestaan ​​om videobewaking te installeren zonder echter bij  je buren te kijken. Een sirene is niet toegestaan.


De plaatsing van een serre moet voldoen aan de gemeentelijke voorschriften. Ze mag niet meer dan een derde van het oppervlak van de tuin beslaan en een ruimte van minimaal één meter tussen de grens met uw buren moet gerespecteerd worden.


Bomen en struiken :

- altijd in overleg met de verantwoordelijke van de vereniging en 

- nooit meer dan 2 meter hoog langs de rand van uw tuin (om de zon bij uw buren niet te belemmeren) en zodat ze niet boven de tuin van uw buren groeien,

- op een afstand van 2 m van uw buurman mogen bomen 3 m hoog worden,

- voor brandbeveiliging mogen boomtakken elkaar niet raken ( voorzie bij het planten de grootte van de takken  van de volwassen bomen).


Tijdens uw afwezigheid zorgt de vereniging voor uw tuin tegen een kleine vergoeding ( zoals afgesproken bij het betalen van uw donatie ) en dit omvat meer bepaald:

- Maaien van het gazon voordat u arriveert,

- Snoeien van  bomen en struiken tot een hoogte van 2m,

- Regelmatig water geven van de planten,

- Opblazen en vullen van uw jacuzzi voor uw aankomst,

- Een oogje in het zeil houden en u op de hoogte houden.

 

Waarom u amper onderhoudskosten betaalt:

Voor bezoekende leden voorzien wij één of meerdere camperplaatsen en dit geld zal grotendeels het onderhoud van het park bekostigen.


Als er reparaties nodig zijn of als u uw tuin opnieuw wilt inrichten, kunt u zelf beslissen om dit door een vakman te laten doen (de vereniging helpt u met offertes en controle van het werk) of u kunt de vereniging vragen of er vrijwilligers zijn die het werk willen doen tegen een geringe vergoeding (dit geld gaat dan naar de vereniging).

 

Dieren:

Als een lid dieren heeft, is hij er verantwoordelijk voor dat deze binnen zijn eigen tuin blijven. Hij plaats indien nodig een adequate omheining ( met inachtneming van de overige regels ).


Dieren mogen geen geluidsoverlast veroorzaken. Bijvoorbeeld: een hond die blaft als iemand de tuin betreedt is prima, maar de eigenaar dient de nodige maatregelen te nemen tegen onnodig blaffen.


Mocht een lid bijvoorbeeld kippen willen houden, dan bekijken we samen de mogelijkheden om voor hen te zorgen tijdens zijn afwezigheid.

 

Verantwoordelijkheden, verzekering:

De vereniging sluit een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af.


Elke MCPCCC die een tuin heeft :

- Sluit een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af en levert er het bewijs van (elk jaar),

- Zal verantwoordelijk zijn voor het welzijn van zijn tuin,

- Zorgt ervoor dat elk voertuig dat het terrein binnenkomt, geldig verzekerd is en altijd startklaar is,

- Verbindt zich er toe orde en netheid te verzekeren, niet alleen in zijn tuin maar op het hele terrein,

- Mogelijk zou het Bureau het tijdelijk parkeren van een caravan kunnen accepteren, op voorwaarde dat deze constant is vastgemaakt aan een voertuig dat ten allen tijde startklaar staat,


Elk lid stemt ermee in om de ideeën van de vereniging te respecteren en al het mogelijke te doen om het goede doel van de vereniging  met succes te bereiken.

 

Onroerend goed belasting :

De onroerende voorheffing is ten koste van de vereniging.

 

Toezicht houden:

De vereniging houdt een oogje in het zeil en houdt de leden tijdens hun afwezigheid op de hoogte van de situatie.


Het is de bedoeling dat de leden een dienst bewijzen aan de vereniging en dat de vereniging hen op haar beurt dankt door hen zoveel mogelijk te ontzorgen.

 

BBQ:

Omdat we in het zuiden heel voorzichtig zijn om brand te vermijden, plannen we een ruime en veilige barbecue naast de salon, die voor iedereen toegankelijk is.


Tijdens de zomermaanden is het in elk geval verboden om open vuur te maken.


We raden aan om in de tuinen een gasbarbecue te gebruiken.

 

TUINHUIS :

Een lid vervolgt zijn reis… maar omvangrijke dingen zoals bijvoorbeeld bloembak, boot en kano… dit kan allemaal ter plaatse blijven !

Omdat er niet mag gebouwd worden zullen we een oplegger plaatsen die als atelier en opslagruimte zal dienen.

Om problemen met het gemeentebestuur te voorkomen, is het beter om een zomerkeuken mobiel te maken.

 

MCPCCC-rechten:

MCPCCC's kunnen tijdens hun afwezigheid hun tuin uitlenen of verhuren als ze ervoor zorgen dat bezoekers zich houden aan het reglement van de vereniging. Elke bezoeker moet lid zijn van de vereniging.

 

Privacy:

Indien het lid dat wenst, is hij bevoegd om zijn privacy te waarborgen door middel van een hekwerk (met inachtneming van de hierboven vermelde regels).

 

Water, elektriciteit, afval:

In elke tuin staat een tank van 1000 liter die 1 keer per week wordt gevuld (inbegrepen in de onderhoudskosten).


Elk zorgt voor zijn eigen stroomvoorziening.


In een tweede fase (gespecificeerd bij de schenking) zal er een grote generator worden geplaatst om voldoende elektriciteit te leveren (tegen kostprijs) zodat elke tuin zich daarop kan aansluiten. De groep zal 's ochtends een paar uur en' s avonds een paar uur werken, bijvoorbeeld om een ​​wasmachine te laten draaien en de batterijen op te laden. Het komt ook goed van pas op die zeldzame zonloze dagen dat de zonnepanelen op campers niet genoeg elektriciteit kunnen opwekken.


Iedereen brengt zijn afval naar een openbare vuilnisbak.

 

Domiciliëring:

Domicilie ter plaatse is niet mogelijk. In overleg huren wij een woning in de buurt (kosten te delen) en in het tweede jaar, als er geld in de kassa is, koopt de vereniging een huisje voor haar leden. We voorzien daar dan ook een plek om regelmatig vakanties aan te bieden aan een gezin in nood.

 

Problemen, meningsverschillen, beëindiging:

Als een lid klaagt over ongepast handelen of gedrag van een ander lid, zal hij iemand van het Bureau of de Raad van bestuur vragen om tussenbeide te komen. Als het probleem niet binnen een redelijke termijn wordt opgelost, moet een lid aan het Bureau eerst een herinnering sturen en acht dagen de tijd geven om de situatie op te lossen.


Als het probleem na deze periode aanhoudt en, of een lid van het Bureau, of de meerderheid van de MCPCCC de klacht ontvankelijk acht (ondertekende en ingediende brief bij een lid van het Bureau), moet degene die het probleem veroorzaakt binnen 48 uur (afwezigheid, zelfs in het buitenland zijn, zal geen reden zijn voor uitzondering) een boete van honderd euro aan de vereniging betalen plus tien euro per dag vertraging.


Indien een lid meer dan driemaal een aanmaning heeft ontvangen, is een boete van duizend euro onmiddellijk en zonder schriftelijke opzegging verschuldigd aan de vereniging met een toeslag van tien euro per dag vertraging.


Bij een vijfde klacht (niet noodzakelijk voor hetzelfde) zal een buitengewone vergadering van de Raad van Bestuur bij meerderheid beslissen over de te ondernemen actie. In dit geval is het niet uitgesloten om het lid van de vereniging uit te sluiten en al zijn rechten af te nemen.

 

De MCPCCC's kunnen enkel uit de vereniging en het recht op hun tuin ontzegd worden na vijf klachten van een lid of meerdere andere leden en een buitengewone vergadering van de Raad van Bestuur die beslist met meerderheid van stemmen. Deze uitzondering is voorzien in de statuten van de vereniging.

 

 

Overdracht van een tuin aan een ander lid:

Elke MCPCCC heeft het recht om op elk moment zijn tuin over te dragen aan een andere MCPCCC. Hij zal de vereniging schriftelijk informeren. Deze laatste zet de oorspronkelijke overeenkomst voort die door het lid op het moment van de schenking is aangegaan. Als het nieuwe lid de overeenkomst wil wijzigen, heeft hij de goedkeuring nodig van de meerderheid van de Raad van Bestuur op de volgende algemene vergadering of van een lid van de Raad.

 

Overlijden :

In de overeenkomst die werd gesloten op het moment van de schenking, vermeldt het nieuwe MCPCCC de naam van zijn opvolger in geval van overlijden. Zijn naam zal dus van bij de aanvang aanvaard zijn door een lid van het Bureau, wat vereist is volgens statuten.

Verandering van opvolger is mogelijk na schriftelijke instemming van een lid van het Bureau.

 

Echtscheiding, nieuwe partner

De voorwaarden worden bepaald na overleg tussen de vereniging en het lid bij de ondertekening van de schenking.

 

Dagelijkse organisatie

Hoewel de belangrijke beslissingen en de algemene organisatie van de vereniging  in handen van het Bureau en de Raad van Bestuur zijn, hebben de MCPCCC inspraak bij het nemen van beslissingen over de dagelijkse organisatie.


Een keer per maand is er een vergadering tussen de leden van het park (afwezige leden kunnen deelnemen via videoconferentie). Een lid van het bureau is aanwezig.

Over goede ideeën en dringende beslissingen wordt onmiddellijk met 2/3 meerderheid van stemmen gestemd. 

 

In gebruikname van uw tuin :

Na de definitieve ondertekening van de aankoop van het terrein bij de notaris mag u in elk geval in uw tuin parkeren. Het ligt voor de hand dat in de aanvangsperiode alles nog moet worden aangelegd. De snelheid daarvan zal voor een groot deel afhankelijk zijn van de snelheid waarmee we de resterende tuinen verhuren.   


martine van ishoven (tina misho)

 
 
Ik wil graag op de hoogte blijven
Ik wil deelnemen aan uw enquête
IK WIL ME INSCHRIJVEN OM ZEKER BIJ DE EERSTEN TE ZIJN ! Stuur mij aub alle gegevens
Stuur mij aub geen mails
 
 
 

nos partenaires    -    onze partners

des associations  avec

une vision moderne

info >>>

verenigingen met 

een moderne visie

info >>>